Hợp đồng giao dịch

MT4

Danh mục Giá trị hợp đồng Biến động giá thấp nhất
ĐÔ LA ÚC ĐỔI SANG CAD 100,000 ĐÔ LA ÚC 0.00001 CAD
ĐÔ LA ÚC ĐỔI SANG FRANC THỤY SĨ 100,000 ĐÔ LA ÚC 0.00001 FRANC THỤY SĨ
ĐÔ LA ÚC ĐỔI SANG YÊN NHẬT 100,000 ĐÔ LA ÚC 0.001 YÊN NHẬT
ĐÔ LA ÚC ĐỔI SANG NZD 100,000 ĐÔ LA ÚC 0.00001 NZD
ĐÔ LA ÚC ĐỔI SANG USD 100,000 ĐÔ LA ÚC 0.00001 USD
CAD ĐỔI SANG FRANC THỤY SĨ 100,000 CAD 0.00001 FRANC THỤY SĨ
CAD ĐỔI SANG YÊN NHẬT 100,000 CAD 0.001 YÊN NHẬT
FRANC THỤY SĨ ĐỔI SANG YEN 100,000 FRANC THỤY SĨ 0.001 YÊN NHẬT
EURO ĐỔI SANG ĐÔ LA ÚC 100,000 EURO 0.00001ĐÔ LA
EURO ĐỔI SANG CAD 100,000 EURO 0.00001 CAD
EURO ĐỔI SANG FRANC THỤY SĨ 100,000 EURO 0.00001 FRANC THỤY SĨ
EURO ĐỔI SANG BẢNG ANH 100,000 EURO 0.00001BẢNG ANH
EURO ĐỔI SANG YÊN NHẬT 100,000 EURO 0.001 YÊN NHẬT
EURO ĐỔI SANG NZD 100,000 EURO 0.00001 NZD
EURO ĐỔI SANG USD 100,000 EURO 0.00001 USD
BẢNG ANH ĐỔI SANG ĐÔ LA ÚC 100,000 BẢNG ANH 0.00001ĐÔ LA
BẢNG ANH ĐỔI SANG CAD 100,000 BẢNG ANH 0.00001 CAD
BẢNG ANH ĐỔI SANG FRANC THỤY SĨ 100,000 BẢNG ANH 0.00001 FRANC THỤY SĨ
BẢNG ANH ĐỔI SANG YÊN NHẬT 100,000 BẢNG ANH 0.001 YÊN NHẬT
BẢNG ANH ĐỔI SANG NZD 100,000 BẢNG ANH 0.00001 NZD
BẢNG ANH ĐỔI SANG USD 100,000 BẢNG ANH 0.00001 USD
NZD ĐỔI SANG CAD 100,000 NZD 0.00001 CAD
NZD ĐỔI SANG FRANC THỤY SĨ 100,000 NZD 0.00001 FRANC THỤY SĨ
NZD ĐỔI SANG YÊN NHẬT 100,000 NZD 0.001 YÊN NHẬT
NZD ĐỔI SANG USD 100,000 NZD 0.00001 USD
USD ĐỔI SANG CAD 100,000 USD 0.00001 CAD
USD ĐỔI SANG FRANC THỤY SĨ 100,000 USD 0.00001 FRANC THỤY SĨ
USD ĐỔI SANG YÊN NHẬT 100,000 USD 0.001 YÊN NHẬT
USD ĐỔI SANG CNH 100,000 USD 0.00001 RMB

#Mức đóng băng và giới hạn giao dịch/lệnh dừng sẽ được điều chỉnh bất cứ khi nào tùy thuộc vào biến động của thị trường.Sàn giao dịch MT4
GIỜ GIAO DỊCH

GIỜ MÙA ĐÔNG

hối là gì nz GIỜ NEW ZEALAND THỨ 2 TỪ 11:05 AM   ĐẾN THỨ 7 LÚC 10:55 AM
au GIỜ ÚC THỨ 2 TỪ 09:05 AM   ĐẾN THỨ 7 LÚC 08:55 AM
cn GIỜ BẮC KINH THỨ 2 TỪ 06:05 AM   ĐẾN THỨ 7 LÚC 05:55 AM
jp GIỜ NHẬT BẢN THỨ 2 TỪ 07:05 AM   ĐẾN THỨ 7 LÚC 06:55 AM
THỜI GIAN THANH TOÁN VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG NGOẠI HỐI HÀNG NGÀY: GIỜ NEW ZEALAND MỖI SÁNG TỪ 10:58-11:05 /GIỜ BẮC KINH MỖI SÁNG TỪ 05:58-06:05 /GIỜ ÚC MỖI SÁNG TỪ 08:58-09:05 / GIỜ NHẬT BẢN MỖI SÁNG TỪ 06:58-07:05
#Trong thời gian bảo trì hệ thống, các giao dịch sẽ tạm dừng, kể cả việc thực hiện lệnh


GIỜ MÙA HÈ

hối là gì nz GIỜ NEW ZEALAND THỨ 2 TỪ 09:05 AM ĐẾN THỨ 7 LÚC 08:55 AM
au GIỜ ÚC THỨ 2 TỪ 07:05 AM ĐẾN THỨ 7 LÚC 06:55 AM
cn GIỜ BẮC KINH THỨ 2 TỪ 05:05 AM ĐẾN THỨ 7 LÚC 04:55 AM
jp GIỜ NHẬT BẢN THỨ 2 TỪ 06:05 AM ĐẾN THỨ 7 LÚC 05:55 AM
THỜI GIAN THANH TOÁN VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG NGOẠI HỐI HÀNG NGÀY: GIỜ NEW ZEALAND MỖI SÁNG TỪ 08:58-09:05 /GIỜ BẮC KINH MỖI SÁNG TỪ 04:58-05:05 /GIỜ ÚC MỖI SÁNG TỪ 06:58-07:05 / GIỜ NHẬT BẢN MỖI SÁNG TỪ 05:58-06:05
#Trong thời gian bảo trì hệ thống, các giao dịch sẽ tạm dừng, kể cả việc thực hiện lệnh

Giờ giao dịch trên đây chỉ mang tính tham khảo, công ty sẽ căn cứ theo ngày nghỉ của thị trường để điều chỉnh thời gian. Để có được thông tin thời gian giao dịch mới nhất, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH.
Sàn giao dịch MT4Ngoại hối Ngoại hối (trừ USD / CNH) USD ĐỔI SANG CNH (USDCNH)
Lô hợp đồng (mỗi lô) 100000
Biến động giá thấp nhất Liên quan đến 0,001 Yên Không liên quan đến 0,00001 Yên 0.00001
Chênh lệch Căn cứ biến động thị trường
Ký quỹ 0.25% số tiền trong hợp đồng mở cửa 0.5 số tiền trong hợp đồng mở cửa
Thanh lý bắt buộc 50% số tiền ký quỹ ban đầu
Ký quỹ khoá (một bộ) Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu
Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa
Giới hạn giao dịch/Lệnh dừng lỗ Chỉ chấp nhận giá giới hạn cách 25 pips đô so với giá thị trường#
Khoảng thời gian giao dịch mới TỐI THIỂU 2S
Khoảng thời gian mở và đóng cửa TỐI THIỂU 2S
Nguyên tắc đặt hàng GIÁ GIAO DỊCH ĐƠN HÀNG CỦA NỀN TẢNG ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO GIÁ THỊ TRƯỜNG THỰC TẾ
Mức đóng băng được đặt cho mỗi đơn hàng là 5 tick#
Thời gian giao dịch (BJT)^ Mùa hè: Thứ hai 05:05 - Thứ bảy 04:55
Mùa đông: Thứ hai 06:05 - Thứ bảy 05:55
Thời gian kết toán (BJT)^ Mùa hè: Thứ ba 04:58 - Thứ sáu 05:05
Mùa đông: Thứ ba 05:58 - Thứ sáu 06:05

Ngoại hối Ngoại hối (trừ USD / CNH) USD ĐỔI SANG CNH (USDCNH)
Lô hợp đồng (mỗi lô) 100000
Biến động giá thấp nhất Liên quan đến 0,001 Yên Không liên quan đến 0,00001 Yên 0.00001
Chênh lệch Căn cứ biến động thị trường
Ký quỹ 0.5% số tiền trong hợp đồng mở cửa 1% số tiền trong hợp đồng mở cửa
Thanh lý bắt buộc 20% số tiền ký quỹ ban đầu
Ký quỹ khoá (một bộ) Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu
Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 20% số tiền ký quỹ vị thế khóa
Giới hạn giao dịch/Lệnh dừng lỗ Chỉ chấp nhận giá giới hạn cách 25 pips đô so với giá thị trường#
Khoảng thời gian giao dịch mới TỐI THIỂU 2S
Khoảng thời gian mở và đóng cửa TỐI THIỂU 2S
Nguyên tắc đặt hàng GIÁ GIAO DỊCH ĐƠN HÀNG CỦA NỀN TẢNG ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO GIÁ THỊ TRƯỜNG THỰC TẾ
Mức đóng băng được đặt cho mỗi đơn hàng là 5 tick#
Thời gian giao dịch (BJT)^ Mùa hè: Thứ hai 05:05 - Thứ bảy 04:55
Mùa đông: Thứ hai 06:05 - Thứ bảy 05:55
Thời gian kết toán (BJT)^ Mùa hè: Thứ ba 04:58 - Thứ sáu 05:05
Mùa đông: Thứ ba 05:58 - Thứ sáu 06:05

Ngoại hối Ngoại hối (trừ USD / CNH) USD ĐỔI SANG CNH (USDCNH)
Lô hợp đồng (mỗi lô) 100000
Biến động giá thấp nhất Liên quan đến 0,001 Yên Không liên quan đến 0,00001 Yên 0.00001
Chênh lệch Căn cứ biến động thị trường
Ký quỹ 1% số tiền trong hợp đồng mở cửa 2% số tiền trong hợp đồng mở cửa
Thanh lý bắt buộc 20% số tiền ký quỹ ban đầu
Ký quỹ khoá (một bộ) Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu
Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 20% số tiền ký quỹ vị thế khóa
Giới hạn giao dịch/Lệnh dừng lỗ Chỉ chấp nhận giá giới hạn cách 25 pips đô so với giá thị trường#
Khoảng thời gian giao dịch mới TỐI THIỂU 2S
Khoảng thời gian mở và đóng cửa TỐI THIỂU 2S
Nguyên tắc đặt hàng GIÁ GIAO DỊCH ĐƠN HÀNG CỦA NỀN TẢNG ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO GIÁ THỊ TRƯỜNG THỰC TẾ
Mức đóng băng được đặt cho mỗi đơn hàng là 5 tick#
Thời gian giao dịch (BJT)^ Mùa hè: Thứ hai 05:05 - Thứ bảy 04:55
Mùa đông: Thứ hai 06:05 - Thứ bảy 05:55
Thời gian kết toán (BJT)^ Mùa hè: Thứ ba 04:58 - Thứ sáu 05:05
Mùa đông: Thứ ba 05:58 - Thứ sáu 06:05
#Mức đóng băng và giới hạn giao dịch/lệnh dừng sẽ được điều chỉnh bất cứ khi nào tùy thuộc vào biến động của thị trường.
Lưu ý: Dữ liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước


* THEO NHU CẦU KHÁCH HÀNG, CÁC YÊU CẦU KÝ QUỸ BAN ĐẦU CÓ THỂ THAY ĐỔI. ĐÒN BẨY CÀNG CAO, CƠ HỘI LỢI NHUẬN TIỀM NĂNG CÀNG LỚN, KÈM THEO ĐÓ LÀ RỦI RO THUA LỖ TIỀM ẨN KHÔNG NHỎ, CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN CĂN CỨ VÀO MỤC TIÊU ĐẦU TƯ VÀ KHẢ NĂNG GÁNH VÁC RỦI RO CÁ NHÂN, TỪ ĐÓ ĐƯA RA ĐÁNH GIÁ ĐỘC LẬP HOẶC THAM KHẢO CÁC CỐ VẤN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP.

*Nếu giá trị tài sản ròng của tài khoản khách hàng thấp hơn yêu cầu ký quỹ thanh lý bắt buộc và công ty tin rằng số dư không đủ để chịu rủi ro thị trường liên quan, Tài chính Quốc tế Hantec có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) lựa chọn đóng hợp đồng của khách hàng mà không cần thông báo trước để bảo vệ sự mất mát khách hàng.

*Các yêu cầu ký quỹ có thể được thay đổi tùy thuộc vào tình hình thị trường.


VÍ DỤ VỀ GIAO DỊCH NGOẠI HỐI
về bản chất, giao dịch ngoại hối có nghĩa là mua vào một loại tiền và đồng thời bán ra một loại tiền khác. do đó, khi thực hiện các giao dịch ngoại hối, chúng ta luôn thấy báo giá theo cặp tiền tệ.
đơn vị giao dịch: 1 lot = 100.000 tiền tệ cơ sở hướng giao dịch: đòn bẩy mua: 100 lần

MỞ VỊ THẾ
Báo giá EUR/USD là:
1,1267/1,1268

Giá trị của 1 lot là:
100.000 × 1,1268 = 112.680 USD

Ký quỹ cần thiết cho 1 lot là:
112.680 ÷ 100 = 1.126,8 USD

THANH LÝ
Chẳng hạn như báo giá khi thanh lý:
1,1277/1,1278

GIÁ THANH LÝ LÀ 1,1277 USD

GIÁ TRỊ CỦA 1 LOT LÀ 112,770 USD

LÃI VÀ LỖ
Lãi: 112.770-112.680 = 90 USD

THANH LÝ
Chẳng hạn như báo giá khi thanh lý:
1,1257/1,1258

GIÁ THANH LÝ LÀ 1.1257 USD

GIÁ TRỊ CỦA 1 LOT LÀ 112,570 USD

LÃI VÀ LỖ
LÃI: 112.680-112.570 = 110 USD

BƯỚC TIẾP THEO? ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

ĐỂ HỖ TRỢ GIAO DỊCH CHO BẠN, GIÚP BẠN THỰC HIỆN MỤC TIÊU GIAO DỊCH CỦA MÌNH. ĐỐI VỚI HANTEC, BẠN KHÔNG CHỈ LÀ MỘT TÀI KHOẢN GIAO DỊCH ...