Thông tin liên hệ

contact1 Hotline miễn phí tại Trung Quốc: 4001 200 603 [Hotline tại Trung Quốc: 4001 200 603]

contact3 Email CSKH: csd@hantec.com

contact4 QQ doanh nghiệp: 4001200603

Hotline CSKH

Bộ phận CSKH của công ty đều cung cấp dịch vụ 24h (từ 8:00 sáng thứ 2 -7:00 sáng thứ 7, giờ Bắc Kinh), cung cấp các dịch vụ tư vấn có liên quan tới kinh doanh, tra cứu tài khoản và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống cho khách hàng. Nâng cao chất lượng dịch vụ, tránh tập trung vào một hotline điện thoại làm ảnh hưởng đến hiệu quả tra cứu và giao dịch của khách hàng. Do đó, các số điện thoại và phạm vi dịch vụ được liệt kê như sau:

Khu vực Hotline dịch vụ Bộ phận Phạm vi dịch vụ
Đài Loan * 0080 185 3044 Bộ phận CSKH Các dịch vụ tư vấn hoạt động kinh doanh, tra cứu tài khoản và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống
Trung Quốc 4001 200 603

Số điện thoại được đánh dấu * là hotline dịch vụ miễn phí