Quy tắc giao dịch
Đọc quy tắc giao dịch chi tiết của các sản phẩm khác nhau

Bắt đầu giao dịch

Trang chủ/Sản phẩm giao dịch/

Quy tắc giao dịch

Quy tắc giao dịch

Khi lựa chọn các sản phẩm tài chính để đầu tư, nhà đầu tư cần hiểu biết sâu sắc về đặc điểm, quy tắc giao dịch, rủi ro và tiềm năng sinh lời của từng sản phẩm, từ đó lựa chọn sản phẩm đầu tư phù hợp theo sở thích rủi ro và mục tiêu đầu tư của mình. Tại Hantec Financial, bạn có thể mở rộng danh mục đầu tư giao dịch của mình bằng cách giao dịch các cặp tiền tệ, bạc và vàng giao ngay, CFD cổ phiếu, CFD chỉ số và hàng hóa.

Quy tắc giao dịch dựa trên tỷ lệ đòn bẩy 1:400.
 • {{item}}

Ngoại hối

Mỗi lô hợp đồng

Biến động giá thấp nhất

Chênh lệch

Ký quỹ ban đầu

Thanh lý bắt buộc

Ký quỹ khoá (một bộ)

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

AUDCAD

100,000

0.00001CAD

Căn cứ vào biến động thị trường

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu &Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

AUDCHF

0.00001CHF

AUDJPY

0.001JPY

AUDNZD

0.00001NZD

AUDUSD

0.00001USD

CADCHF

0.00001CHF

CADJPY

0.001JPY

CHFJPY

0.001JPY

EURAUD

0.00001AUD

EURCAD

0.00001CAD

EURCHF

0.00001CHF

EURGBP

0.00001GBP

EURJPY

0.001JPY

EURNZD

0.00001NZD

EURUSD

0.00001USD

GBPAUD

0.00001AUD

GBPCAD

0.00001CAD

GBPCHF

0.00001CHF

GBPJPY

0.001JPY

GBPNZD

0.00001NZD

GBPUSD

0.00001USD

NZDCAD

0.00001CAD

NZDCHF

0.00001CHF

NZDJPY

0.001JPY

NZDUSD

0.00001USD

USDCAD

0.00001CAD

USDCHF

0.00001CHF

USDJPY

0.001JPY

USDCNH

0.00001 RMB

0.5% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Ngoại hối AUDCAD

Mỗi lô hợp đồng

100,000

Biến động giá thấp nhất

0.00001CAD

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Ngoại hối AUDCHF

Mỗi lô hợp đồng

100,000

Biến động giá thấp nhất

0.00001CHF

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Ngoại hối AUDJPY

Mỗi lô hợp đồng

100,000

Biến động giá thấp nhất

0.001JPY

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Ngoại hối AUDNZD

Mỗi lô hợp đồng

100,000

Biến động giá thấp nhất

0.00001NZD

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Ngoại hối AUDUSD

Mỗi lô hợp đồng

100,000

Biến động giá thấp nhất

0.00001USD

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Ngoại hối CADCHF

Mỗi lô hợp đồng

100,000

Biến động giá thấp nhất

0.00001CHF

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Ngoại hối CADJPY

Mỗi lô hợp đồng

100,000

Biến động giá thấp nhất

0.001JPY

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Ngoại hối CHFJPY

Mỗi lô hợp đồng

100,000

Biến động giá thấp nhất

0.001JPY

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Ngoại hối EURAUD

Mỗi lô hợp đồng

100,000

Biến động giá thấp nhất

0.00001AUD

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Ngoại hối EURCAD

Mỗi lô hợp đồng

100,000

Biến động giá thấp nhất

0.00001CAD

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Ngoại hối EURCHF

Mỗi lô hợp đồng

100,000

Biến động giá thấp nhất

0.00001CHF

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Ngoại hối EURGBP

Mỗi lô hợp đồng

100,000

Biến động giá thấp nhất

0.00001GBP

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Ngoại hối EURJPY

Mỗi lô hợp đồng

100,000

Biến động giá thấp nhất

0.001JPY

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Ngoại hối EURNZD

Mỗi lô hợp đồng

100,000

Biến động giá thấp nhất

0.00001NZD

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Ngoại hối EURUSD

Mỗi lô hợp đồng

100,000

Biến động giá thấp nhất

0.00001USD

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Ngoại hối GBPAUD

Mỗi lô hợp đồng

100,000

Biến động giá thấp nhất

0.00001AUD

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Ngoại hối GBPCAD

Mỗi lô hợp đồng

100,000

Biến động giá thấp nhất

0.00001CAD

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Ngoại hối GBPCHF

Mỗi lô hợp đồng

100,000

Biến động giá thấp nhất

0.00001CHF

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Ngoại hối GBPJPY

Mỗi lô hợp đồng

100,000

Biến động giá thấp nhất

0.001JPY

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Ngoại hối GBPNZD

Mỗi lô hợp đồng

100,000

Biến động giá thấp nhất

0.00001NZD

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Ngoại hối GBPUSD

Mỗi lô hợp đồng

100,000

Biến động giá thấp nhất

0.00001USD

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Ngoại hối NZDCAD

Mỗi lô hợp đồng

100,000

Biến động giá thấp nhất

0.00001CAD

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Ngoại hối NZDCHF

Mỗi lô hợp đồng

100,000

Biến động giá thấp nhất

0.00001CHF

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Ngoại hối NZDJPY

Mỗi lô hợp đồng

100,000

Biến động giá thấp nhất

0.001JPY

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Ngoại hối NZDUSD

Mỗi lô hợp đồng

100,000

Biến động giá thấp nhất

0.00001USD

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Ngoại hối USDCAD

Mỗi lô hợp đồng

100,000

Biến động giá thấp nhất

0.00001CAD

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Ngoại hối USDCHF

Mỗi lô hợp đồng

100,000

Biến động giá thấp nhất

0.00001CHF

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Ngoại hối USDJPY

Mỗi lô hợp đồng

100,000

Biến động giá thấp nhất

0.001JPY

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Ngoại hối USDCNH

Mỗi lô hợp đồng

100,000

Biến động giá thấp nhất

0.00001RMB

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.5% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Kim loại quý

Mỗi lô hợp đồng

Biến động giá thấp nhất

Chênh lệch

Ký quỹ ban đầu

Thanh lý bắt buộc

Ký quỹ khoá (một bộ)

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

XAUUSD

100 ounces

0.01

Căn cứ vào biến động thị trườngs

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

XAGUSD

2500 ounces

0.001

Kim loại quý XAUUSD

Mỗi lô hợp đồng

100 ounces

Biến động giá thấp nhất

0.01

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Kim loại quý XAGUSD

Mỗi lô hợp đồng

2500 ounces

Biến động giá thấp nhất

0.001

Chênh lệch

Căn cứ vào biến động thị trường

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

Ký quỹ vị thế khóa: 30% số tiền ký quỹ ban đầu & Vị thế khóa thanh lý bắt buộc: 50% số tiền ký quỹ vị thế khóa

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 04:55

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 -Thứ Bảy 05:55

Sản phẩm phổ biến

Mỗi lô hợp đồng

Biến động giá thấp nhất

Chênh lệch

Ký quỹ ban đầu

Thanh lý bắt buộc

Ký quỹ khoá (một bộ)

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

US-Oil

1000

0.01

USD10

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

50% số tiền ký quỹ ban đầu

200% số tiền ký quỹ ban đầu

Thứ Hai 06:00 - Thứ Bảy 04:45

Thứ Hai 07:00 - Thứ Bảy 05:45

UK-Oil

Thứ Hai 06:00 - Thứ Bảy 04:45

Thứ Hai 09:00 - Thứ Bảy 04:45

GASUSD

10000

0.001

0.75% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thứ Hai 06:05 - Thứ Bảy 04:45

Thứ Hai 07:05 - Thứ Bảy 05:45

Sản phẩm phổ biến US-Oil

Mỗi lô hợp đồng

1000

Biến động giá thấp nhất

0.01

Chênh lệch

USD10

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

200% số tiền ký quỹ ban đầu

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 06:00 - Thứ Bảy 04:45

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 07:00 - Thứ Bảy 05:45

Sản phẩm phổ biến UK-Oil

Mỗi lô hợp đồng

1000

Biến động giá thấp nhất

0.01

Chênh lệch

USD10

Ký quỹ ban đầu

0.25% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

200% số tiền ký quỹ ban đầu

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 06:00 - Thứ Bảy 04:45

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 09:00 - Thứ Bảy 05:45

Sản phẩm phổ biến GASUSD

Mỗi lô hợp đồng

10000

Biến động giá thấp nhất

0.001

Chênh lệch

USD10

Ký quỹ ban đầu

0.75% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

200% số tiền ký quỹ ban đầu

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 06:05 - Thứ Bảy 04:45

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 07:05 - Thứ Bảy 05:45

CHỈ SỐ

BIỂU TƯỢNG

Biến động giá thấp nhất

Chênh lệch

Ký quỹ ban đầu

Thanh lý bắt buộc

Ký quỹ khoá (một bộ)

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

HKG33

Chỉ số Hang Seng Hồng Kông

0.1

HKD 1

0.375% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

50% số tiền ký quỹ ban đầu

100% số tiền ký quỹ ban đầu

Thứ Hai 09:15 - Thứ Bảy 00:45

/

NAS100

Chỉ số Nasdaq 100

0.1

USD 1

60% số tiền ký quỹ ban đầu

Thứ Hai06:00 - Thứ Bảy 04:15

Thứ Hai07:00 -Thứ Bảy 05:15

SPX500

Chỉ số Standard & Poor's 500

0.01

USD 1

60% số tiền ký quỹ ban đầu

Thứ Hai 06:00 - Thứ Bảy 04:15

Thứ Hai07:00 - Thứ Bảy 05:15

US30

Chỉ số Dow Jones Industrial Average - DJIA 30

0.1

USD 1

60% số tiền ký quỹ ban đầu

Thứ Hai 06:00 - Thứ Bảy 04:15

Thứ Hai 07:00 -Thứ Bảy 05:15

A50

Chỉ số FTSE China A50

1

USD 1

100% số tiền ký quỹ ban đầu

Thứ Hai09:05 - 04:30 & Thứ Ba - Thứ Bảy09:00 - 04:30

AUS200

Chỉ số Úc 200

0.1

AUD 1

100% số tiền ký quỹ ban đầu

Thứ Hai06:50 - Thứ Bảy 04:00

Thứ Hai 07:50 -Thứ Bảy 05:00

CHỈ SỐ HKG33

BIỂU TƯỢNG

Chỉ số Hang Seng Hồng Kông

Biến động giá thấp nhất

0.1

Chênh lệch

HKD 1

Ký quỹ ban đầu

0.375% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

100% số tiền ký quỹ ban đầu

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 09:15 - Thứ Bảy 00:45

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

/

CHỈ SỐ NAS100

BIỂU TƯỢNG

Chỉ số Nasdaq 100

Biến động giá thấp nhất

0.1

Chênh lệch

USD 1

Ký quỹ ban đầu

0.375% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

60% số tiền ký quỹ ban đầu

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 06:00 - Thứ Bảy 04:15

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 07:00 -Thứ Bảy 05:15

CHỈ SỐ SPX500

BIỂU TƯỢNG

Chỉ số Standard & Poor's 500

Biến động giá thấp nhất

0.01

Chênh lệch

USD 1

Ký quỹ ban đầu

0.375% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

60% số tiền ký quỹ ban đầu

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 06:00 - Thứ Bảy 04:15

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 07:00 -Thứ Bảy 05:15

CHỈ SỐ US30

BIỂU TƯỢNG

Chỉ số Dow Jones Industrial Average - DJIA 30

Biến động giá thấp nhất

0.1

Chênh lệch

USD 1

Ký quỹ ban đầu

0.375% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

60% số tiền ký quỹ ban đầu

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 06:00 - Thứ Bảy 04:15

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 07:00 -Thứ Bảy 05:15

CHỈ SỐ A50

BIỂU TƯỢNG

Chỉ số FTSE China A50

Biến động giá thấp nhất

1

Chênh lệch

USD 1

Ký quỹ ban đầu

0.375% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

100% số tiền ký quỹ ban đầu

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai09:05 - 04:30 & Thứ Ba - Thứ Bảy09:00 - 04:30

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

CHỈ SỐ AUS200

BIỂU TƯỢNG

Chỉ số Úc 200

Biến động giá thấp nhất

0.1

Chênh lệch

AUD 1

Ký quỹ ban đầu

0.375% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

50% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

100% số tiền ký quỹ ban đầu

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 06:50 - Thứ Bảy 04:00

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 07:50 -Thứ Bảy 05:00

Cổ phiếu Hoa Kỳ

BIỂU TƯỢNG

Biến động giá thấp nhất

Chênh lệch

Ký quỹ ban đầu

Thanh lý bắt buộc

Ký quỹ khoá (một bộ)

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

AAPL.us

Apple

0.01

USD 1

10% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

20% số tiền ký quỹ ban đầu

60% số tiền ký quỹ ban đầu

Thứ Hai 21:31 -Thứ Bảy 03:59

Thứ Hai 22:31 - Thứ Bảy 04:59

GOOGL.us

Google

AMZN.us

Amazon

NFLX.us

Neftlix

META.us

Meta

NVDA.us

Nvidia Corporation

TSLA.us

Tesla

COIN.us

Coinbase

JNJ.us

Johnson & Johnson

BA.us

The Boeing Company

LVS.us

Las Vegas Sands Corp.

NIO.us

NIO Inc.

BABA.us

Alibaba Group Holding Ltd.

LI.us

Li Auto Inc.

JD.us

JD.com Inc.

Cổ phiếu Hoa Kỳ AAPL.us

BIỂU TƯỢNG

Apple

Biến động giá thấp nhất

0.01

Chênh lệch

USD 1

Ký quỹ  ban đầu

10% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

20% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

60% số tiền ký quỹ ban đầu

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 21:31 -Thứ Bảy 03:59

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 22:31 - Thứ Bảy 04:59

Cổ phiếu Hoa Kỳ GOOGL.us

BIỂU TƯỢNG

Google

Biến động giá thấp nhất

0.01

Chênh lệch

USD 1

Ký quỹ  ban đầu

10% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

20% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

60% số tiền ký quỹ ban đầu

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 21:31 -Thứ Bảy 03:59

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 22:31 - Thứ Bảy 04:59

Cổ phiếu Hoa Kỳ AMZN.us

BIỂU TƯỢNG

Amazon

Biến động giá thấp nhất

0.01

Chênh lệch

USD 1

Ký quỹ  ban đầu

10% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

20% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

60% số tiền ký quỹ ban đầu

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 21:31 -Thứ Bảy 03:59

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 22:31 - Thứ Bảy 04:59

Cổ phiếu Hoa Kỳ NFLX.us

BIỂU TƯỢNG

Netflix

Biến động giá thấp nhất

0.01

Chênh lệch

USD 1

Ký quỹ  ban đầu

10% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

20% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

60% số tiền ký quỹ ban đầu

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 21:31 -Thứ Bảy 03:59

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 22:31 - Thứ Bảy 04:59

Cổ phiếu Hoa Kỳ META.us

BIỂU TƯỢNG

Meta

Biến động giá thấp nhất

0.01

Chênh lệch

USD 1

Ký quỹ  ban đầu

10% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

20% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

60% số tiền ký quỹ ban đầu

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 21:31 -Thứ Bảy 03:59

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 22:31 - Thứ Bảy 04:59

Cổ phiếu Hoa Kỳ NVDA.us

BIỂU TƯỢNG

Nvidia Corporation

Biến động giá thấp nhất

0.01

Chênh lệch

USD 1

Ký quỹ  ban đầu

10% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

20% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

60% số tiền ký quỹ ban đầu

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 21:31 -Thứ Bảy 03:59

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 22:31 - Thứ Bảy 04:59

Cổ phiếu Hoa Kỳ TSLA.us

BIỂU TƯỢNG

Tesla

Biến động giá thấp nhất

0.01

Chênh lệch

USD 1

Ký quỹ  ban đầu

10% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

20% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

60% số tiền ký quỹ ban đầu

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 21:31 -Thứ Bảy 03:59

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 22:31 - Thứ Bảy 04:59

Cổ phiếu Hoa Kỳ COIN.us

BIỂU TƯỢNG

Coinbase

Biến động giá thấp nhất

0.01

Chênh lệch

USD 1

Ký quỹ  ban đầu

10% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

20% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

60% số tiền ký quỹ ban đầu

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 21:31 -Thứ Bảy 03:59

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 22:31 - Thứ Bảy 04:59

Cổ phiếu Hoa Kỳ JNJ.us

BIỂU TƯỢNG

Johnson & Johnson

Biến động giá thấp nhất

0.01

Chênh lệch

USD 1

Ký quỹ  ban đầu

10% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

20% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

60% số tiền ký quỹ ban đầu

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 21:31 -Thứ Bảy 03:59

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 22:31 - Thứ Bảy 04:59

Cổ phiếu Hoa Kỳ BA.us

BIỂU TƯỢNG

The Boeing Company

Biến động giá thấp nhất

0.01

Chênh lệch

USD 1

Ký quỹ  ban đầu

10% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

20% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

60% số tiền ký quỹ ban đầu

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 21:31 -Thứ Bảy 03:59

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 22:31 - Thứ Bảy 04:59

Cổ phiếu Hoa Kỳ LVS.us

BIỂU TƯỢNG

Las Vegas Sands Corp.

Biến động giá thấp nhất

0.01

Chênh lệch

USD 1

Ký quỹ  ban đầu

10% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

20% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

60% số tiền ký quỹ ban đầu

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 21:31 -Thứ Bảy 03:59

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 22:31 - Thứ Bảy 04:59

Cổ phiếu Hoa Kỳ NIO.us

BIỂU TƯỢNG

NIO Inc.

Biến động giá thấp nhất

0.01

Chênh lệch

USD 1

Ký quỹ  ban đầu

10% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

20% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

60% số tiền ký quỹ ban đầu

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 21:31 -Thứ Bảy 03:59

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 22:31 - Thứ Bảy 04:59

Cổ phiếu Hoa Kỳ BABA.us

BIỂU TƯỢNG

Alibaba Group Holding Ltd.

Biến động giá thấp nhất

0.01

Chênh lệch

USD 1

Ký quỹ  ban đầu

10% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

20% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

60% số tiền ký quỹ ban đầu

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 21:31 -Thứ Bảy 03:59

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 22:31 - Thứ Bảy 04:59

Cổ phiếu Hoa Kỳ LI.us

BIỂU TƯỢNG

Li Auto Inc.

Biến động giá thấp nhất

0.01

Chênh lệch

USD 1

Ký quỹ  ban đầu

10% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

20% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

60% số tiền ký quỹ ban đầu

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 21:31 -Thứ Bảy 03:59

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 22:31 - Thứ Bảy 04:59

Stocks JD.us

BIỂU TƯỢNG

JD.com Inc.

Biến động giá thấp nhất

0.01

Chênh lệch

USD 1

Ký quỹ ban đầu

10% số tiền trong hợp đồng mở lệnh

Thanh lý bắt buộc

20% số tiền ký quỹ ban đầu

Ký quỹ khoá (một bộ)

60% số tiền ký quỹ ban đầu

Thời gian giao dịch mùa hè(GMT+8)

Thứ Hai 21:31 -Thứ Bảy 03:59

Thời gian giao dịch mùa đông(GMT+8)

Thứ Hai 22:31 - Thứ Bảy 04:59

Tham gia với chúng tôi

Bắt đầu giao dịch với chúng tôi ngay bây giờ, 3 bước để tạo tài khoản.

 • 1
  Đăng ký tài khoản

  Điền vào mẫu mở tài khoản trực tuyến và mở tài khoản giao dịch trong 5 phút.

 • 2
  Ký quỹ

  Đăng nhập vào trung tâm khách hàng và nạp tiền.

 • 3
  Bắt đầu giao dịch

  Tải xuống nền tảng giao dịch và bắt đầu giao dịch mọi lúc, mọi nơi.

Tạo tài khoản

1. Cảnh báo về rủi ro: Giao dịch Ngoại hối và Hợp đồng chênh lệch (CFD) mang mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Vì vậy, bạn không nên đầu cơ bằng vốn mà bạn không thể tự mình chấp nhận mất đi. Đặc biệt, CFD là các sản phẩm tài chính phức tạp và có thể không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. CFD là các sản phẩm đòn bẩy và đáo hạn khi bạn đóng một vị thế mở. Đầu tư vào CFD mang mức độ rủi ro cao và có thể dẫn đến mất hết vốn đầu tư. Vui lòng đọc toàn bộ Thông báo về Rủi ro.

2. Hantec Financial sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được trải nghiệm tốt nhất khi truy cập website. Nếu bạn tiếp tục truy cập website tức là bạn đã đồng ý với chính sách cookie của chúng tôi. Xem chi tiết.

3. Hantec Financial là một đồng thương hiệu được chia sẻ bởi một nhóm các đơn vị trực thuộc Hantec Group bao gồm:

- Hantec Markets (V) Company Limited được ủy quyền và quản lý giám sát bởi Uỷ ban dịch vụ Tài chính Vanuatu (VFSC), giấy phép dịch vụ tài chính số 40318.

- Hantec Markets Limited Cơ quan Quản lý Tài chính Anh FCA (Financial Conduct Authority) , mã số đăng ký FCA: 502635

- Hantec Market (Australia) PTY Limited được ủy quyền và quản lý giám sát bởi Ủy ban quản lý giám sát Úc ASIC, giấy phép dịch vụ tài chính Úc số 326907.

- Hantec Bullion Limited, được ủy quyền và quy định bởi Sở Giao dịch Vàng và Bạc Trung Quốc, CGSE, với Trạng thái Hoạt động AA, số 163
- Hantec (Seychelles) Services Limited, được ủy quyền và quy định bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA) với Giấy phép Dịch vụ Tài chính số SD164.

4. Hantec Financial không cung cấp dịch vụ cho cư dân của một số khu vực pháp lý nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở Hoa Kỳ, Canada, Iran, Bắc Triều Tiên, Hồng Kông, Ma Cao và các khu vực pháp lý trong Danh sách FATF. Thông tin, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên trang web này không được áp dụng và không được cung cấp cho các quốc gia hoặc khu vực nơi việc phân phối thông tin và dịch vụ vi phạm quy định luật pháp của địa phương. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc ngừng các sản phẩm và dịch vụ của mình bất kỳ lúc nào.

Sử dụng bất kỳ trang web, nền tảng hoặc ứng dụng nào do HF hoặc thay mặt HF vận hành đều đồng nghĩa với việc chấp nhận sử dụng Cookies và các công nghệ tương tự theo quy định này. Chính sách Cookie. Công nghệ Cookie chủ yếu được sử dụng để tính toán lưu lượng người dùng, phân tích hành vi duyệt web và cung cấp dịch vụ cá nhân hóa.
Chấp nhận
{{ipTipsInfo.title}}

{{ipTipsInfo.content}}